Bardo print


Bardo print e отпечатан на качествена фотографска хартия, който е рамкиран с паспарту и бяла дървена рамка.